top of page

Gospodarstwo Pszczelarskie Miodowy Raj

Gospodarstwo Pszczelarskie Miodowy Raj
Westpomerania

Producer

+48604589179

Miodowa 7

4719

Our farmhouse bee-keeping performed by actually chef exists since 1975. It`s a multi - generational activity which it developes i nthe region West Pomerania. Actually we have got over 200 of bee colonies. The place on which we operate has an area of 5 hectares. Our housefarm promotes tradicional method of producing honey and it`s derivatives. Activity of bee-keeping is to sell honey and other bee products.

Poland

Gospodarstwo pszczelarskie prowadzone przez aktualnych właścicieli istnieje od 1975 r. Jest to działalność wielopokoleniowa, która od samego początku rozwija się na terenach województwa zachodniopomorskiego. Obecnie posiadamy ponad 200 rodzin pszczelich. Działka, na której jest prowadzona działalność ma powierzchnię 5 ha. Gospodarstwo promuje tradycyjny sposób wytwarzania miodu i jego pochodnych. Działalność związana z pszczelarstwem polega na sprzedaży miodu oraz innych produktów pszczelich.

bottom of page