top of page

Żywność Ekologiczna Bio Food Sp. z o.o.

Żywność Ekologiczna Bio Food Sp. z o.o.
Kujawe i Pomorze

Producer

+48663012226

Ciechocin 32

3472

Since the beginning of its existence, i.e. since 1994, our company has focused on processing organic fruit and vegetables. In our offer You can find:
- lactofermented vegetable juices,
-fruit and vegetable juices
-fruit syrups
-preserves,
-oils, vinegars, pastes,
-mus for children.
all made with the highest care which is confirmed by numerous awards.

Poland

Nasza firma od początku swojego istnienia tj. od 1994 roku zajmuje się w przetwórstwem owoców i warzyw ekologicznych. W naszej ofercie znajdą Państwo:
•soki z warzyw kiszonych,
•soki owocowe i warzywne,
•syropy owocowe,
•przetwory,
•oleje, octy, pasty,
•musy dla dzieci.
wszystkie wykonane z najwyższą dbałością którą potwierdzają liczne nagrody.

bottom of page