top of page

Pasieka Rancho w Kaczej Dolinie

Pasieka Rancho w Kaczej Dolinie
Warmia Mazury Powisle

Producer

+48 516474612

Nowa Wieś Reszelska 10

4579

We are a family apiary operating in the "green lungs of Poland", i.e. in Warmia and Mazury.
We specialize in obtaining natural honey, pollen, bee bread, propolis.

Poland

Jesteśmy rodzinną pasieką działającą na terenie „Zielonych płuc Polski”, czyli na Warmii i Mazurach.
Specjalizujemy się w pozyskiwaniu naturalnego miodu pszczelego, pyłku, pierzgi, oraz propolisu.

bottom of page