top of page

OCTIM Wytwórnia Octu i Musztardy Sp. z o.o.

OCTIM Wytwórnia Octu i Musztardy Sp. z o.o.
Warmia Mazury Powisle

Producer

+48 89 5192 101

ul. Zielona 2, 11-015 Olsztynek

2882

The plant in Olsztynek started production of vinegar and mustard in 1965. Since then, it has expanded its business, creating traditional mustard flavours and producing high-quality vinegar. We draw inspiration from recipes and local products. Only selected raw materials go through the process. Octim company also offers ketchup, aromatic balsamic creams and organic products, appreciated in many competitions.

Poland

Zakład w Olsztynku rozpoczął produkcję octu i musztardy w 1965 roku. Od tego czasu rozszerzył swoją działalność, tworząc tradycyjne smaki musztard oraz produkując wysokiej jakości ocet. Inspiracje czerpiemy z przepisów i lokalnych produktów. Do procesu trafiają tylko wyselekcjonowane surowce. Firma Octim ma w swojej ofercie również ketchup, aromatyczne kremy balsamiczne oraz produkty ekologiczne, docenione w wielu konkursach.

bottom of page