top of page

Gunnarshögs Gård AB

Gunnarshögs Gård AB
Skåne

Producer

+4641432003

Vallbyvägen 90, 276 56 Hammenhög

969

We who run Gunnarshögs Gård are Erik, Anja and Lisbeth. We have the privilege of living and working in the scenic Österlen.

Here on the farm or in the immediate vicinity, the rapeseed is grown, which we then further process into cold-pressed rapeseed oil, which we sell in our farm shop and to retailers around the country.

The business has developed from a traditional agriculture to a sustainable and innovative food company with cold-pressed rapeseed oil in focus, from seed to bottle.

Sweden

Vi som driver Gunnarshögs Gård heter Erik, Anja och Lisbeth. Vi har förmånen att bo och verka på det natursköna Österlen.

Här på gården eller alldeles i närheten odlas den raps som vi sedan vidareförädlar till kallpressad rapsolja som vi säljer i vår gårdsbutik och till återförsäljare runt om i landet.

Verksamheten har utvecklats från ett traditionellt jordbruk till ett hållbart och nytänkande livsmedelsföretag med kallpressad rapsolja i fokus, från frö till flaska.

bottom of page