top of page

Gospodarstwo Pasieczne Mazurska Pasieka

Gospodarstwo Pasieczne Mazurska Pasieka
Warmia Mazury Powisle

Producer

+48510438212

19-400 Olecko ul. Zielona 3a

3772

The beekeeping farm was founded in 1952 by Stanisław Kalejta and is now run from generation to generation. In 2013, the Mazurska Apiary Farm was admitted to the Culinary Heritage network. The honeys we obtain have been entered on the List of Traditional Products as Honeys of the Land of Olecka and Linden Honey from the Borecka Forest.

Poland

Gospodarstwo Pasieczne powstało w 1952 r. założone przez Stanisława Kalejtę a obecnie prowadzone jest z pokolenia na pokolenie. W 2013 r. Gospodarstwo Pasieczne Mazurska Pasieka została przyjęta do sieci Dziedzictwa Kulinarnego. Miody które pozyskujemy zostały wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych jako Miody Ziemi Oleckiej i Miód Lipowy z Puszczy Boreckiej.

bottom of page