top of page

Gospodarstwo Lasochów Leszek Stypuła

Gospodarstwo Lasochów Leszek Stypuła
 Świętokrzyskie

Producer

+48601550129

ul. Piwna 5, 28-363 Oksa

3017

Dating back to the tradition of fish farming initiated by Mikołaj Rej, our farm today occupies an area of 250 ha of ponds and 130 ha of arable land, breeding many species of fish based on cereals from our crops. Our offer includes fresh and smoked fish, as well as packed cuts of fish produced in our own processing plant. Our flagship product, Carp from Oksa, was entered on the List of Traditional Products maintained by the Ministry of Agriculture and awarded the Quality Tradition mark.

Poland

Sięgając korzeniami tradycji hodowli ryb zapoczątkowanej przez Mikołaja Reja, nasze gospodarstwo zajmuje dziś obszar 250ha stawów i 130ha ziemi ornej, prowadząc chów i hodowlę wielu gatunków ryb w oparciu o zboża z własnych upraw. Nasza oferta obejmuje ryby świeże, wędzone i przetworzone (jako płaty, dzwonka, filety) we własnej przetwórni. Nasz sztandarowy produkt, Karp z Oksy, został wpisany na Listę Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i uhonorowany znakiem Jakość Tradycja.

bottom of page