top of page

Firma Mark Łukasz Kiezik

Firma Mark Łukasz Kiezik
Warmia Mazury Powisle

Producer

+48604530276

Suwalska 11a

3270

The production of Masurian sweets is based on many years of experience of our confectioners.
The confectionery technology of our products is also supported by knowledge and innovative solutions through which we try to meet the expectations of customers. Our products are based on traditional recipes and traditional production methods. From the very beginning, Wytwórnia (Factory) is associated with Giżycko – the heart of Mazury.

Poland

Produkcję Mazurskich Słodkości opieramy na wieloletnim doświadczeniu naszych cukierników.
Cukiernicza technologia naszych wyrobów poparta jest również wiedzą i innowacyjnymi rozwiązaniami, poprzez które staramy się sprostać oczekiwaniom klientów. Nasze wyroby opieramy na tradycyjnych recepturach oraz tradycyjnym sposobie produkcji. Od samego początku Wytwórnia związana jest z Giżyckiem – sercem Mazur.

bottom of page