top of page

Lazdonas Piensaimnieks

Lazdonas Piensaimnieks
Vidzeme

Producer

+371 29420863

Madonas municipality, Lazdonas parish, Lazdona, "Klētis", LV - 4824

The main activity of Lazdonas Piensaimnieks is the processing of agricultural products, starting from the purchase of milk and selling the processed products in retail and wholesale.
The company is one of the most traditional milk processing companies. Latvian traditions are still preserved and nurtured in the production of cumin cheese - Jāņa siers, which is included in the Register of Guaranteed Traditional Features of the European Union. As well as white curd cheese with cumin and herbs.

Latvia

A/S "Lazdonas piensaimnieks" pamatdarbības veids ir lauksaimniecības produktu pārstrāde, sākot no piena iepirkšanas un beidzot ar saražotās produkcijas realizāciju mazumtirdzniecībā un vairumtirdzniecībā.
Uzņēmums ir viens no tradīcijām bagātākajiem piena pārstrādes uzņēmumiem. Joprojām tiek saglabātas un koptas Latviešu tradīcijas ražojot ķimeņu - Jāņu sieru, kas ir iekļauts Eiropas Savienības Garantēto Tradicionālo īpatnību reģistrā. Kā arī Balto biezpiena sieru ar ķimenēm un zaļumiem.

bottom of page