top of page

Wiesław Czarnecki

Kujawy i Pomorze

Regional Coordinator

Director of Agriculture Department/Dyrektor Departamentu Rolnictwa
Marshal´s office of the Kujawsko-Pomorskie Voivodship/Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
ul. Targowa 13/15
87-100 Toruń,
Poland/Polska

+48 784 994 965

Wiesław Czarnecki
bottom of page