Piotr Całbecki

Kujawy i Pomorze

Regional License Holder

Marshal of Kujawsko-Pomorskie Voivodship/Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Marshal´s office of the Kujawsko-Pomorskie Voivodship/Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Plac Teatralny 2
87-100 Toruń
Poland/Polska

+48 56 62 18 600

Piotr Całbecki