Vestjylland

I Vestjylland har vi de bedste råvarer lige ved hånden; det vi avler i stald og på mark samt naturens egne urter, fisk og vildt. Fødevarer som er lige til at nyde rene og rå – og som også er fristende at forædle og forny med tekniske finesser. 

Flere af vores fødevareproducenter står midt i en spændende udvikling. Hidtil har de egnsspecifikke produkter især været efterspurgt af gourmetrestauranter fra nær og fjern. Nu finder de regionale vestjyske fødevarer i stigende grad også direkte vej til kvalitets- og smagsbevidste forbrugere, enten via producenternes egne butikker – på gården eller på internettet - eller gennem detailhandlen. 

Produkterne omfatter den verdensberømte Stauning Whisky, fisk og skaldyr fra hav og fjorde, en lang og varieret række kødprodukter fra frilandsgrise, kødkvæg, lam og fjerkræ, der alle er ernæret og opvokset i den friske og sunde vestjyske natur. Desuden korn, mel, hamp, frugt og grønt. Godt på flasker som øl fra mikro bryggerier, æblemost, safter og likører. Vi har endda en 100% dansk fremstillet fiskesauce.

Landbrug, skovbrug, fiskeri samt industri og håndværk inden for mange brancher udgør rygraden af egnens erhvervsliv. Fødevareproduktion har altid stået centralt – uanset om det gælder nicheproduktioner af delikatesser baseret på traditionelt håndværk eller højproduktive mejerier, slagterier og fiskefabrikker. 

Landbruget præger både udsyn og udsigt i vores region, harmonisk indrammet af de imponerede bakkede istidslandskaber og omgivet af en rig natur, der spænder fra skove og store hedearealer til Nordsøens og Limfjordens meget forskelligartede kyster. I øjeblikket er en del af vores område ved at blivet registreret under Global Geoparks. 

Regional Madkultur Vestjylland er stolte af at videreføre og videreudvikle de lokale traditioner for at leve i pagt med jorden og årstidernes gang.

Vores region ligger i den vestlige del af Region Midtjylland i Danmark og dækker Ringkøbing-Skjern, Lemvig, Struer, Holstebro, Skive og Herning Kommune.

The Quality Is Our Strength!

Vestjylland

In the western part of Jutland we have the best products right at hand; what we breed in the stables, grow in the fields as well as nature's own herbs, fish and game. The products can be enjoyed raw and unrefined or processed and refined with technical subtlety.

Several of our small-scale producers are experiencing an exciting development at present. Until now, it has primarily been gourmet restaurants, near and far, that have been interested in what we produce, but the products from Western Jutland are now finding their way to quality- and taste conscious consumers, either through farm shops, the Internet or retailers.

Our strength is quality fish and shell fish from the North Sea and fjords. World famous Stauning Whisky and a variety of meat products from free range pigs, beef cattle, lamb and poultry – all bred in Western Jutland’s wonderful nature. Flour, hemp, fruit and vegetables, as well as beer from micro breweries, juices and herbal liqueurs. We even have a 100% Danish produced fish sauce.

Farming, forestry, fishing, industry and craftsmanship in a variety of trades make up the backbone of the area's economy. The food industry, including the industrialized production in high-tech dairies, slaughter houses and fish factories, as well as small-scale producers, is an important part of the area’s business sector.

Agriculture dominates both view and vision in our region, which is beautifully framed with the impressive hilly, glacial landscape and characterized by moors, fjords and coastal scenery along the North Sea. Part of our area is currently awaiting certification as a Global Geopark.

Culinary Heritage Western Jutland is proud to continue to develop the local tradition of living in harmony with nature and the seasons.

Western Jutland is the western most part of the Central Denmark Region and covers the municipalities Ringkøbing-Skjern, Struer, Holstebro, Skive and parts of Herning Municipality.

Visit Our Homepage
Vestjylland
Regional
Regional
Regional
Regional
Eriksberg
Vesterhavsmost, Laubjergs Planteskole og Rosenhave
Länk

Vesterhavsmost, Laubjergs Planteskole og Rosenhave

Ringkøbing