Småland

Småland - och de småländska smakerna!
Småland är ett landskap fullt med kulinariska upplevelser. Här finns många småföretagare som via sina restauranger, butiker och gårdar, serverar småländska smaker. De är stolta över sitt kulinariska kulturarv och dukar gärna fram det för sina gäster. Vad sägs om raggmunkar, kålrotsfräs, gösfiléer, gäddpaté, ättiksströmming, laxpudding, kokta kräftor, lunsar, jössar, isterband, korvkaka, potatiskorv, fårfiol, enbärsdricka, krösamos, bonnakringlor, kalvdans och ostkaka? Till att börja med.

Småland var förr "de små landen" i det ibland otillgängliga och självständiga området i gränslandet mellan Sverige och Danmark. Det är ett kontrasternas landskap med mycket skiftande natur. Här finns både bördiga jordar, som i kustbygderna kring Kalmar, och steniga marker, som på höglandet öster om Vättern. Men här finns också de stora skogarna, mossarna och de många sjöarna och vattendragen. 

Smålänningen har fått vara uppfinningsrik för att kunna nyttja naturens skafferi. Råvarorna som man skaffat i skog och mark, genom odling och uppfödning, jakt och fiske har satt sin prägel på de småländska mattraditionerna. De gamla beprövade recepten används fortfarande och ofta, men nu utvecklas också nya spännande maträtter baserade på genuina småländska råvaror.

Vår broschyr "Småländska Smaker" hittar du hos turistbyråerna i Småland och hos våra medlemsföretag. Välkommen till Småland!

Culinary Experiences As You Imagine Them From Astrid Lindgren's Masterpieces

Småland

Småland is a province full of culinary experiences. You will find a number of small businesses that through their restaurants, shops and farms, serve, sell and produce specialties from their local area. They are proud of their culinary heritage and set the table to serve their guests. Would you like to taste potato pancake, fried turnip, fillet of pike-perch, pâté of pike, pickled Baltic herring, salmon-pudding, boiled crayfish, rye bread, coarsely-ground smoked sausage, liver pudding, potato sausage, dried salted led of mutton, juniper berry drink, lingo berry jam, farmers twisted bun, beesting pudding and the famous Småland cheese cake? For starters!

Many centuries ago Småland was the some times inaccessible and independent region on the border between Denmark and Sweden. It is a province full with contrast and a varied landscape. You will find both fertile farmlands, as in the coastal regions around the old city of Kalmar, and stony grounds, as on the Highlands east of the lake Vättern. But you will also find the large forests, the vast bogs and the numerous lakes and streams.

The inhabitants of Småland have had to be ingenious to be able to make use of natures own pantry. The ingredients and primary produce that they have fetched in the forests and fields, through cultivation or breeding, hunting or fishing, has left their mark on the culinary traditions in Småland. The old reliable recipes are still and often in use, but there is also a lot of new dishes based on the genuinely produced ingredients from Småland.

You will find our broschure "Småländska Smaker" (Tastes of Småland) at the Tourist Information Offices in Småland and at our members companies. Welcome to the province of Småland, in the southeast of Sweden.

Småland
Regional
Regional
Regional
Regional
Eriksberg
Flättinge Gårdscafé
Länk

Flättinge Gårdscafé

Huskvarna

Eriksberg
Räven & Osten
Länk

Räven & Osten

Järnforsen

Eriksberg
Vandalorum Restaurang Syltan
Länk

Vandalorum Restaurang Syltan

Värnamo

Eriksberg
Wärdshuset Bredaryd
Länk

Wärdshuset Bredaryd

Bredaryd

Eriksberg
Kulturreservatet Åsens By
Länk

Kulturreservatet Åsens By

Aneby

Eriksberg
TADAH Kafferosteri
Länk

TADAH Kafferosteri

Lenhovda

Eriksberg
Visingsögrisen
Länk

Visingsögrisen

Visingsö