top of page
Westpomerania
Województwo zachodniopomorskie od 1 stycznia 1999 roku jest jedną z szesnastu wojewódzkich jednostek administracyjnego podziału kraju. Położone jest w północno-zachodniej części Polski i obejmuje swym zasięgiem 114 gmin i 21 powiatów, w tym 3 grodzkie (miasta na prawach powiatu) i 18 ziemskich.

Jest to piąty co do wielkości region Polski, o powierzchni 22, 9 tys. km2, i jedenasty pod względem liczby 1 733 000 mieszkańców, którzy w większości zamieszkują w miastach (wysoki odsetek 70% mieszkańców miast sytuuje zachodniopomorskie na trzecim miejscu pod względem zurbanizowania). Od zachodu graniczy z Niemcami, od północy - przez Morze Bałtyckie - ze Szwecją i Danią, od wschodu z województwem pomorskim i od południa z województwami lubuskim i wielkopolskim. Stolicą województwa jest Szczecin.

Klimat województwa należy do umiarkowanych, o przewadze wiatrów zachodnich, północno-zachodnich i północnych. Mnogość zbiorników wodnych i duża powierzchnia lasów determinują wysoką wilgotność powietrza. W regionie występują naturalne kopaliny: gaz ziemny, ropa naftowa, rudy żelaza, wapienie i margle, torf, torfy borowinowe, wody termalne i solanki.

Charakterystyczne dla województwa są liczne krainy pojezierne z bogatą florą i fauną, czystymi wodami, a przede wszystkim 185-kilometrowy pas wybrzeża Bałtyku, plaże pokryte złocistym piaskiem, oddzielone od lądu wydmami z unikatową roślinnością i klifami.

Magical Culinary Artistry

Regional
Regional
Regional
Regional
Eriksberg
Fish Farm "Zielenica"
Länk

Fish Farm "Zielenica"

Kobylnica

Eriksberg
Ryby z Wyspy Wolin, Kawiarnia Kakadu
Länk

Ryby z Wyspy Wolin, Kawiarnia Kakadu

Dziwnów

Eriksberg
Pasikonik Cezary Ćwil
Länk

Pasikonik Cezary Ćwil

Szczecin

Eriksberg
Sady Rajewscy Karolina Rajewska
Länk

Sady Rajewscy Karolina Rajewska

Karwowo

bottom of page