Opolskie

Województwo opolskie jest położone w południowo-zachodnim regionie Polski - graniczy z Czechami oraz czterema polskimi województwami: dolnośląskim, wielkopolskim, łódzkim i śląskim. 

Stolicą województwa jest Opole, a większe miasta to przede wszystkim: Kędzierzyn-Koźle, Nysa, Brzeg, Kluczbork, Paczków, Prudnik, Byczyna, Krapkowice, Głogówek, Strzelce Opolskie, Namysłów, Głuchołazy.

Atutem Opolszczyzny jest jej położenie na trasie ważnych linii komunikacyjnych - drogowych, kolejowych, a także odrzańskiego szlaku wodnego. Przez teren 
województwa przebiega najważniejsza dla południowej części kraju autostrada A-4, będąca częścią transeuropejskiej trasy Berlin-Kijów. Na południowej granicy znajduje się sześć przejść granicznych osobowo-towarowych z Czechami. Położenie na trasie międzynarodowej magistrali kolejowej wschód-zachód, która w perspektywie ma być włączona do Europejskiego Transportu Kolejowego, stwarza solidne podstawy do dynamicznego rozwoju regionu. 

Na Opolszczyźnie splatają się różne kultury: polska, śląska, niemiecka, czeska. Dzięki temu Opolanie nauczyli się żyć w tolerancji i zgodzie. Swej determinacji i silnej więzi z regionem mieszkańcy Opolszczyzny dali wyraz w 1998 roku, gdy ważyły się losy reformy administracyjnej kraju. Opolanom udało się postawić na swoim i wywalczyć własne województwo. 


Walory przyrodnicze
Doskonałe walory klimatyczne i przyrodnicze Opolszczyzny pozwalają rozwijać się turystyce. Z racji ukształtowania terenu (Wyżyna Śląska, Nizina Śląska i część Pogórza Sudeckiego, dolina Odry) odpoczywać, tu można latem i zimą,.

Dużą część obszaru zajmują lasy, na terenie których utworzono 4 parki krajobrazowe, wiele obszarów chronionego krajobrazu i rezerwatów przyrody. Największe kompleksy leśne stanowią Bory Niemodlińskie, Stobrawskie, Lasy Lublinieckie i Raciborskie. Zwolenników pieszych i rowerowych eskapad zainteresują szlaki turystyczne w rejonie Góry Św. Anny oraz w okolicach Gór Opawskich, leżących na granicy z Czechami. 

Turystyka

W miejscowościach Moszczanka, Pokrzywna, Jarnołtówek powstał,o wiele nowoczesnych ośrodków wypoczynkowych z pełnym zapleczem fizykoterapetycznym (m. in. basen, masaże klasyczne i wodne). W miejscowości Kamień Śląski powstało nowoczesne sanatorium, jako pierwsze w Polsce stosujące metody leczenia dr. Kneippa. W trakcie zagospodarowania jest też w tej miejscowości lotnisko (z hangarami, serwisem, hotelem) przewidziane dla małego ruchu lotniczego oraz jako miejsce szkoleń tych, którzy zdobywają uprawnienia pilotów. Na miłośników kąpieli i sportów wodnych czekają na Opolszczyźnie zbiorniki w Turawie pod Opolem oraz leżące u podnóża Gór Opawskich jeziora nyskie i otmuchowskie.

Nauka i Kultura

Śląsk Opolski jest regionem bogatym w zabytki budownictwa różnych epok, poczynając od gotyckich zamków obronnych poprzez barokowe pałace, aż po XIX wieczne kameralne dworki. Wielkim zainteresowaniem cieszą się obiekty architektoniczne m.in. zamek w Mosznej, ruiny XIX wiecznego pałacu w Kopicach, zamek Piastów Śląskich w Brzegu, jak również późnobarokowy pałac w Kamieniu Śląskim.

Będąc na Opolszczyźnie nie można ominąć Krasiejowa, miejscowości w gminie Ozimek, gdzie niedawno dokonano jednego z największych na świecie odkryć stanowisk paleontologicznych. Znalezione tam skamieniałości szczątków gadów triasowych pochodzą sprzed 225 mln lat i są bardzo dobrze zachowane. Na terenie wykopalisk powstanie w przyszłości kompleks muzealno-turystyczny, który będzie jedną z ciekawszych atrakcji regionu. W styczniu 2005 roku otwarto w budynku dawnej szkoły podstawowej stałą wystawę pod nazwą „Wędrówki z dinozaurem". 

Szeroko są znane opolskie instytucje kultury: Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera (w czasie akcesji Polski do Unii Europejskiej wystąpiła z koncertem na brukselskim rynku, a na przełomie roku 2004/2005 odbyła dużą trasę koncertową po Chinach), Teatr im. Jana Kochanowskiego (miejsce corocznych Konfrontacji Teatralnych „Klasyka Polska"), czy Teatr Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki (Ogólnopolski Festiwal Teatrów Lalkowych). Wreszcie Amfiteatr Narodowego Centrum Polskiej Piosenki - miejsce corocznego Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki.

Wiele cyklicznych imprez kulturalnych odbywa się, poza stolicą, regionu - m. in. Muzyczne Święto Kwitnących Azalii (zamek w Mosznej), Festiwal Piosenki Angielskiej oraz Międzynarodowy Najazd Poetów na Zamek Piastów Śląskich w Brzegu, „Gaude Mater Polonia in memoriam Wincenty z Kielczy" czy Międzynarodowy Festiwal Perkusyjny.

THIS IS A GREAT PLACE TO VISIT!

Opolskie

The Region has excellent climate and natural assets and offers a selection of outdoor activities. Summer and winter outdoor recreation and adventure opportunities are some of the finest you will find anywhere in the Region that is characterised by diversified topography (Silesian Uplands, Silesian Lowland and a portion of Sudeten Foothills, Oder Valley).
Large part of the territory is covered by forests with four natural parks, many protected natural areas and biosphere reserves. Niemodlin Woods, Stobrawa Woods, Lubliniec and Racibórz Forests are among the largest forests in the Region.
Hikers and cyclists can appreciate adventures along the paths of St. Ann’s Hill, or Opava Mountains (close to the Czech border surrounds). Many modern recreational resorts with the latest spa treatment facilities (swimming pools, classic massages, Jacuzzi etc.) have been built in recent years in Moszczanka, Pokrzywna, Jarnołtówek. In the village of Kamień Śląski you can find the first sanatorium in the country to offer Kneipp therapy.
Lovers of swimming, sunbathing and water sports can enjoy their leisure time at Region’s dam lakes in Turawa near Opole or the Nysa Lake and Otmuchów Lake at the feet of Opava Mountains.

Opolskie
Regional
Regional
Regional
Regional
Eriksberg
Edyta Grabowska Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe PIEKARNIA GRABOWSKI
Länk

Edyta Grabowska Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe PIEKARNIA GRABOWSKI

Otmice