top of page
Mazovia
Mazowsze (Województwo Mazowieckie) jest największym regionem w Polsce – jego powierzchnia wynosi 35 598 km2, co stanowi ok. 11,4% powierzchni kraju. Niemal całe województwo znajduje się w obrębie nizin środkowopolskich. Krajobraz regionu jest na jego przeważającej części nizinny, a charakterystycznym elementem ukształtowania rzeźby terenu są naturalne doliny dużych, środkowoeuropejskich rzek: Wisły, Bugu i Narwi. Mimo, że na terenie Mazowsza leży największe polskie miasto (Warszawa), region zachował wiele ze swego naturalnego charakteru. Ostały się tam duże kompleksy leśne, w tym ewenement na skalę europejską – Puszcza Kampinoska, będąca Parkiem Narodowym oraz wyznaczonym w ramach projektu UNESCO MaB (Man and the Biosphere) Rezerwatem Biosfery. 
Mazowsze zamieszkuje ponad 5 milionów ludzi – 13,1% ludności Polski – co czyni je najludniejszym województwem. Tu również znajduje się największe miasto w kraju – Warszawa. Liczy ona około 1,6 miliona mieszkańców, a wraz z miejscowościami przyległymi – 2,5 miliona, co tworzy z niej jedno z największych miast w tej części Europy. W aglomeracji Warszawskiej mieszka zatem prawie 50% ludności województwa, a, ogółem, w miastach – 64%. Oprócz zdecydowanie dominującej Warszawy, do liczących się miast województwa należy zaliczyć jeszcze Radom z 230 tysiącami mieszkańców i Płock ze 130 tysiącami. Pozostałe są wyraźnie mniejsze. 
Mazowsze to region rolniczy, użytki rolne zajmują ok. 65 % powierzchni województwa (13 proc. terenów rolnych Polski). W tym: 71 % stanowią grunty orne, 25 % łąki i pastwiska, 4 % sady. Mazowsze to zagłębie ogrodnictwa i sadownictwa. Około 30 % powierzchni polskich sadów znajduje się na Mazowszu, co stanowi ponad 40 % krajowej produkcji owoców. Ponad połowa jabłek i 25 % truskawek jest wytwarzanych w województwie mazowieckim. Mazowsze jest również wiodącym producentem warzyw i drugim co do wielkości producentem zbóż w Polsce. Województwo Mazowieckie to także lider produkcji mleka, a silną jego stroną jest również produkcja mięsa. 
Mazowsze mające na względzie ochronę środowiska naturalnego, kładzie duży nacisk na zrównoważony rozwój regionu. Wynikiem tych starań jest również szybki wzrost produkcji ekologicznej. Na obszarze województwa znajduje się już ponad 1000 gospodarstw ekologicznych 
Mazowsze jest oknem wystawowym polskiej kultury na świat. Ze względu na burzliwą historię nie zachowało się wiele oryginalnych miejsc dziedzictwa kultury materialnej. Pamiątką przeszłości Polski i regionu są m.in. Zamek Królewski w Warszawie, zabudowa Warszawy oraz liczne pałace i dworki szlacheckie w regionie. W Warszawie dominuje jednak nowoczesność, realizuje się tu obecnie wiele obiektów zadziwiających niekiedy śmiałością architektonicznych wizji. 
Mazowsze jest atrakcyjnym regionem dla inwestorów w Polsce. Do lokowania inwestycji na Mazowszu zachęca przede wszystkim wielkość rynku regionalnego i całego kraju, a także strategiczne dla działalności produkcyjnej i usługowej położenie. Istotnym powodem są dogodne połączenia z resztą kraju i Europy, dobrze rozwinięta infrastruktura teleinformatyczna, a także świetnie wykształcona, wysoko wykwalifikowana siła robocza. To ostatnie jest również zasługą działających w regionie wielu uznanych w świecie wyższych uczelni i ośrodków badawczo-rozwojowych. 
Mazowsze leży niedaleko od stolic europejskich. Od Paryża czy Londynu dzieli je zaledwie nieco ponad dwie godziny lotu, ponad godzinę – z Berlina. Rozbudowana sieć częstych połączeń lotniczych oraz kolejowych do głównych stolic Europy czyni Mazowsze i Warszawę łatwo dostępnymi. Dlatego też, Mazowsze to dobry pomysł zarówno na weekend w krajobrazie, który tak poruszył wyobraźnią wielkiego romantycznego kompozytora Fryderyka Chopina, jak i na miejsce dla prowadzenia interesów. To także okazja zetknięcia z fascynującą polską kulturą, posłuchania jazzu w warszawskich klubach, a także spróbowania specjałów polskiej kuchni, bigosu, żurku czy pierogów.

Traditional Is The New Modern...

Regional
Regional
Regional
Regional
Eriksberg
Krokus 
Przetwórnia Owoców i Warzyw
Länk

Krokus
Przetwórnia Owoców i Warzyw

Pająków

bottom of page