top of page
Lower Silesia
Dolny Śląsk, położony w południowo-zachodniej części Polski, jest 7 największym województwem kraju. Region obejmuje 19 947 km² powierzchni i jest zamieszkany przez prawie 3 mln osób. W skład województwa wchodzi 169 gmin tworzących 26 powiatów ziemskich i 3 powiaty grodzkie. Wrocław - stolica Dolnego Śląska, z około 650 tysiącami mieszkańców, jest czwartym co do wielkości miastem Polski pod względem liczby ludności. 

Dolny Śląsk obfituje w liczne walory turystyczne. Na atrakcyjność regionu wpływa bogactwo przyrodnicze i kulturowe, a także ogromny potencjał dla rozwoju turystyki uzdrowiskowej i coraz bardziej popularnych agro- i ekoturystyki. Zamki z dynastii Piastów, zamki cystersów, sieci podziemnych tras turystycznych, monumentalne pałace, parki narodowe, rezerwaty przyrody, skalne labirynty, obiekty będące dziedzictwem architektury przemysłowej, największa w Polsce liczba uzdrowisk, liczne trasy narciarskie i luksusowe hotele - to wszystko można znaleźć właśnie na Dolnym Śląsku. Jego burzliwa historia przyczyniła się do nagromadzenia kultur i powstania niespotykanych połączeń stylów i tradycji.

Innowacje, skuteczne rozdysponowanie funduszy unijnych, dobrze rozwinięta infrastruktura i dynamiczny wzrost gospodarczy - to cechy, które wyróżniają Dolny Śląsk i czynią go atrakcyjnym dla inwestorów. Rozwój regionu opiera się głównie na wysoko wykwalifikowanych, wykształconych pracownikach i czynnikach ułatwiających realizację projektów biznesowych, takich jak obecność parków technologicznych i stref przemysłowych. 

Bogata oferta kulturalna Dolnego Śląska obejmuje około 200 regionalnych i krajowych instytucji kultury, 700 bibliotek, 42 muzea, 19 teatrów i instytucji muzycznych, 23 galerie sztuki, 36 liceów plastycznych i szkół wyższych. Wielkie przedstawienia muzyczne i teatralne, regularnie ujęte w kalendarzu imprez, przyciągają widzów z całego świata. Jako jedno z głównych centrów kulturalnych Polski, Dolny Śląsk szczyci się swymi festiwalami. Każdego roku w regionie odbywa się około 30 regionalnych, krajowych i międzynarodowych festiwali muzycznych, teatralnych i filmowych.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego wspiera wytwarzanie tradycyjnych, jakościowych, regionalnych produktów spożywczych poprzez różne działania promocyjne. Obejmują one organizację konkursów i prezentacji produktów, uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych imprezach targowych, druk i dystrybucję katalogu produktów regionalnych i tradycyjnych oraz organizację szkoleń i seminariów. Szkolenia prowadzone są dla producentów chcących zarejestrować swoje produkty na krajowej Liście Produktów Tradycyjnych i w europejskim systemie oznaczeń geograficznych (CNP / COG / GTS). Dolny Śląsk posiada 47 produkty zarejestrowane na liście krajowej i 1 produkt w europejskim systemie (COG - Miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich).

Nature & Food In The Best Of Combo's

Regional
Regional
Regional
Regional
Eriksberg
Gospodarstwo Pasieczne Magdalena i Łukasz Glos
Länk

Gospodarstwo Pasieczne Magdalena i Łukasz Glos

Stara Łomnica

bottom of page