Lower Silesia

Dolny Śląsk, położony w południowo-zachodniej części Polski, jest 7 największym województwem kraju. Region obejmuje 19 947 km² powierzchni i jest zamieszkany przez prawie 3 mln osób. W skład województwa wchodzi 169 gmin tworzących 26 powiatów ziemskich i 3 powiaty grodzkie. Wrocław - stolica Dolnego Śląska, z około 650 tysiącami mieszkańców, jest czwartym co do wielkości miastem Polski pod względem liczby ludności. 

Dolny Śląsk obfituje w liczne walory turystyczne. Na atrakcyjność regionu wpływa bogactwo przyrodnicze i kulturowe, a także ogromny potencjał dla rozwoju turystyki uzdrowiskowej i coraz bardziej popularnych agro- i ekoturystyki. Zamki z dynastii Piastów, zamki cystersów, sieci podziemnych tras turystycznych, monumentalne pałace, parki narodowe, rezerwaty przyrody, skalne labirynty, obiekty będące dziedzictwem architektury przemysłowej, największa w Polsce liczba uzdrowisk, liczne trasy narciarskie i luksusowe hotele - to wszystko można znaleźć właśnie na Dolnym Śląsku. Jego burzliwa historia przyczyniła się do nagromadzenia kultur i powstania niespotykanych połączeń stylów i tradycji.

Innowacje, skuteczne rozdysponowanie funduszy unijnych, dobrze rozwinięta infrastruktura i dynamiczny wzrost gospodarczy - to cechy, które wyróżniają Dolny Śląsk i czynią go atrakcyjnym dla inwestorów. Rozwój regionu opiera się głównie na wysoko wykwalifikowanych, wykształconych pracownikach i czynnikach ułatwiających realizację projektów biznesowych, takich jak obecność parków technologicznych i stref przemysłowych. 

Bogata oferta kulturalna Dolnego Śląska obejmuje około 200 regionalnych i krajowych instytucji kultury, 700 bibliotek, 42 muzea, 19 teatrów i instytucji muzycznych, 23 galerie sztuki, 36 liceów plastycznych i szkół wyższych. Wielkie przedstawienia muzyczne i teatralne, regularnie ujęte w kalendarzu imprez, przyciągają widzów z całego świata. Jako jedno z głównych centrów kulturalnych Polski, Dolny Śląsk szczyci się swymi festiwalami. Każdego roku w regionie odbywa się około 30 regionalnych, krajowych i międzynarodowych festiwali muzycznych, teatralnych i filmowych.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego wspiera wytwarzanie tradycyjnych, jakościowych, regionalnych produktów spożywczych poprzez różne działania promocyjne. Obejmują one organizację konkursów i prezentacji produktów, uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych imprezach targowych, druk i dystrybucję katalogu produktów regionalnych i tradycyjnych oraz organizację szkoleń i seminariów. Szkolenia prowadzone są dla producentów chcących zarejestrować swoje produkty na krajowej Liście Produktów Tradycyjnych i w europejskim systemie oznaczeń geograficznych (CNP / COG / GTS). Dolny Śląsk posiada 47 produkty zarejestrowane na liście krajowej i 1 produkt w europejskim systemie (COG - Miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich).

THIS IS A GREAT PLACE TO VISIT!

Lower Silesia

Lower Silesia is crowned with a number of tourist attractions. The region’s attractiveness is especially highlighted by both its natural and cultural richness as well its considerable potential in health tourism and the increasingly popular forms of agro- and ecotourism. Castles of the Piast dynasty, Cistercians castles, underground hiking trails, monumental palaces, nature reserves, rock labyrinths, some of the most important works in industrial architecture, the largest number of health resorts in Poland, numerous ski slopes and luxury hotels - all this can be found just in Lower Silesia. Its turbulent history has contributed to the fusion of various cultures and the emergence of an unprecedented merger of styles and traditions.

Visit Our Homepage
Lower Silesia
Regional
Regional
Regional
Regional
Eriksberg
Spiżarnia Miodowa - Ewa Migocka
Länk

Spiżarnia Miodowa - Ewa Migocka

Oława