Kujawy i Pomorze

Do Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego, istniejącej od
1995 roku, Województwo Kujawsko-Pomorskie przystąpiło w 2010 roku, na
mocy uchwały Sejmiku Województwa, tworząc sieć regionalną Dziedzictwo
Kulinarne Kujawy i Pomorze.

Charakterystyczne oznaczenie - biała czapka kucharska tzw. budyniówka
z nożem i widelcem na błękitnym tle, wraz z opisem: „Dziedzictwo
Kulinarne Kujawy i Pomorze” potwierdza, że wyróżnione nim produkty
żywnościowe i potrawy charakteryzują się najwyższą jakością. Wybierając
tak oznakowane produkty, nabywamy żywność związaną z naszym
regionem - wytworzoną z surowców pochodzących z regionu Kujaw
i Pomorza, z zastosowaniem tradycyjnych receptur i metod.

Sieć regionalna Dziedzictwo Kulinarne Kujawy i Pomorze prowadzi
działania mające na celu wspieranie rozwoju rynku żywności tradycyjnej,
opartej na lokalnych zasobach surowców, a także promocję turystyki
kulinarnej. Obecnie, do naszej sieci regionalnej należy 57 małych i średnich
firm sektora rolno-spożywczego, działających na terenie województwa
kujawsko-pomorskiego. Są to: przetwórnie produktów ekologicznych –
zbóż, warzyw i owoców, pasieki, mleczarnie, masarnie, rozlewnie wód
mineralnych, producenci oleju, hurtownie i sklepy z żywnością wysokiej
jakości oraz restauracje i firmy cateringowe.

Przedstawiając ofertę kulinarną członków sieci regionalnej Dziedzictwo
Kulinarne Kujawy i Pomorze, jednocześnie zwracamy Państwa uwagę
na znajdujące się w ich sąsiedztwie, warte odwiedzenia obiekty i miejsca
atrakcyjne pod względem historycznym, kulturalnym, turystycznym czy
przyrodniczym.

Zapraszamy!

It is well worth visiting the Kujawy and Pomorze for discovering its tastes and its beauty!

Kujawe i Pomorze

The Kujawsko-Pomorskie Region joined the European Network of Regional Culinary Heritage, which was established in 1995, in 2010 by virtue of a resolution adopted by the Provincial Parliament and created the regional network of Culinary Heritage Kujawy and Pomorze.

The characteristic mark, namely a white chef’s hat, so-called toque, with a knife and fork on the blue background and inscription: “Culinary Heritage Kujawy and Pomorze” confirms that foodstuffs and dishes bearing the markare characterised by highest quality.

Choosing products with the trademark, one purchases food connected with our the Kujawy and Pomorze and made of raw materials derived from the region and with the use of traditional recipes and methods.

The regional network of Culinary Heritage Kujawy and Pomorze conducts activities aimed at supporting development of the market of traditional food based on local resources as well as promotion of culinary tourism.

Presently our network includes 57 small and medium enterprises of the agriculture and food sector operating in the territory of the Kujawsko- Pomorskie Region.

They include ecological product processing plants, which process cereals, vegetables and fruit as well as apiaries, dairies, butchers’, mineral water bottling plants, oil manufacturers, warehouses, stores with high quality food and restaurants and catering companies.

Presenting the culinary offer of members of the regional network of Culinary Heritage Kujawy and Pomorze, we would like to draw your attention to attractive facilities and places, which are located nearby and are worth visiting as regards their history, culture as well as tourist and natural values. Welcome to the Kujawy and Pomorze!

Visit Our Homepage
Kujawe i Pomorze
Regional
Regional
Regional
Regional
Eriksberg
Tradycyjne Jadło Mirosława Wilk
Länk

Tradycyjne Jadło Mirosława Wilk

Wielgie