Blekinge

Mitt i Europa och i Sveriges sydöstligaste hörn ligger Blekinge. Ett litet landskap, drygt 11 mil från öst till väst och inte mer än 4 mil mellan östersjökusten i söder och smålandsgränsen i norr. 

Blekinge brukar beskrivas som ett Sverige i miniatyr. Som en trädgård bjuder landskapet en skiftande natur på en liten yta. Här finns lummiga lövskogar som domineras av ek och bok. Djupa granskogar som omger spegelblanka sjöar. Åar som oftast flyter stilla, men på sina ställen forsar genom natursköna dalgångar. 

Kulturlandskap med åkrar, ängar, hedar och hagar. Och mitt i detta omväxlande landskap ligger torp, byar och samhällen. Vid kusten ligger städerna jämt utplacerade, som uppträdda på ett pärlband. 

Men Blekinge förknippas ändå mest med hav och kust. En lång kust, ofta lövskogsklädd, med många vikar och vackra utblickar över glittrande vatten och skärgård. Landskapet tros just ha fått sitt namn av ordet bleke, lugnt vatten. 

Följ med oss på en matresa genom länet:

Med sin långa kuststräcka har fisk genom tiderna haft en betydande plats i Blekinges matkultur. Främst då rätter tillagade av sill/strömming, torsk, lax och ål. 

En välstekt sill/strömming med dill och persilja på grovt bröd, en middag med nyfångad lättsaltad torsk, potatis och citronsås eller varför inte en soppa gjord på ål eller lax med goda grönsaker - det är utsökt gott. 

Men här finns så mycket mer. Blekinge rymmer trots sin litenhet ett stort utbud av en mängd produkter. Här finns det mesta inom grönsaker, rotfrukter, bär, fisk, kräftor, ägg, kyckling, gris, nöt och lamm. På senare år även getmjölkprodukter, vilt och struts. Till detta kan vi lägga till det som naturen själv bjuder på med bär och svamp. 

Att äta efter årstid och välja mer närodlat är en förnuftig väg vid all matlagning. Alla led från jordbruk till livsmedelsindustri, handel och slutligen konsument måste agera så att detta blir möjligt. 

Välkomna till Blekinge!

Eat By The Season - In The Middle Of Europe

Blekinge

Blekinge lies in the heart of Europe, in the south-eastern corner of Sweden. A small county, just over 110 kilometres from east to west and with no more than 40 kilometres between the Baltic coast in the south and the border of Småland in the north.

Blekinge is frequently described as a miniature of Sweden. Just like a garden, the county offers a varied scenery within a limited area. Here you find leafy, deciduos forests dominated by oak and beech. Deep pine forests surround lakes with clear, glassy water. The rivers of Blekinge normally flow along peacefully, but in some places they rush eagerly through beautiful valleys.

A cultivated landscape with meadows, fields and pasture - in the midst of these you find cottages, villages and small charming towns, located along the coast just like pearls on a string!

Please, follow us on a culinary trip through the county:

With a long coastal line, fishing has through times had a considerable place in Blekinge's culinary heritage. Especially dishes made of herring, cod, salmon and eel are of interest. A well fried herring with dill and parsley on a slice of rye bread, a dinner with a fresh captured slightly salted cod, potatoes and a lemon-sauce or why not a soup made of eel or salmon with tasteful vegetables - that's delicious.

But you will find so much more in our county. Blekinge is not a large county in Sweden, yet it can offer you a wide varity of different products. Here you find most of vegetables, roots, fish, crawfish, egg, chicken, pork, beef and lamb. In recent years also goatmilk products, deer and ostrich. Add to this all the things that our nature offers as berries and mushroom.

To choose seasonal food and neighbourhood products is a sensible way to all cooking. Everyone, from the farmer to the food industry, trade and finally the consumer must act so this will be possible.

Here you find all conditions to have a good meal based on products and traditions from the county.

Welcome to Blekinge!

Visit Our Homepage
Blekinge
Regional
Regional
Regional
Regional
Eriksberg
Eriksberg
Länk

Eriksberg

Trensum