Świętokrzyskie Voivodeship

Województwo Świętokrzyskie mieści się w południowo-wschodniej Polsce, na skrzyżowaniu ważnych szlaków komunikacyjnych. Region ten, który nazwę swą bierze od Gór Świętokrzyskich otaczających jego stolicę – Kielce, należy do większego regionu geograficznego – Wyżyny Małopolskiej. Od zachodu otoczony jest rzeką Pilicą, zaś od strony południowej i wschodniej – Wisła. W licznych rezerwatach przyrody i parkach krajobrazowych zachowały się ciekawe i rzadkie gatunki roślin i zwierząt.

Jako jeden z najstarszych łańcuchów górskich w Europie, Góry Świętokrzyskie były kiedyś znane jako miejsce spotkań i diabelskich zabaw i tańców czarownic. Tak mówią ludowe podania, jednak pozostałości kręgów kamiennych z około VIII wieku otaczających szczyt Świętego Krzyża świadczą o istnieniu kultu pogańskiego w tym miejscu. W Górach Świętokrzyskich można natrafić na liczne ślady bohaterskiej i tragicznej historii tej ziemi – historii opisywanej między innymi przez jednego z najznakomitszych synów tej ziemi, pisarza Stefana Żeromskiego. 

Menu Regionu Świętokrzyskiego nie mogłoby istnieć bez ziemniaków, mącznych potraw ani bez kasz: jęczmiennej, jaglanej czy gryczanej. Jako że mięso rzadko gościło na lokalnych stołach, było ono skutecznie zastępowane przez owoce, warzywa i produkty mleczne. Najbardziej reprezentatywnym daniem naszego regionu jest zalewajka świętokrzyska, rodzaj kwaśnej zupy przygotowywanej m.in. ze sfermentowanej mąki żytniej i ziemniaków. Regionalne ciasta i chleb żytni zadowolą najwrażliwsze podniebienia, podobnie jak wspaniały miód świętokrzyski i fałkowski. Fasola korczyńska jest z kolei charakterystycznym produktem Ponidzia, zaś proso, z którego produkuje się kaszę jaglaną, identyfikuje się z okolicami Opatowa. Ziemia Sandomierska z kolei znana jest ze swych sadów jabłkowych i plantacji pomidorów, a Szydłów i okolice słyną ze śliwek. Wschodnią część regionu pokrywają pola truskawek, pośród których najpopularniejszym gatunkiem truskawki jest buska faworytka.

Dynamicznie rozwijające się tradycyjne restauracje i agroturystyka proponują niezapomniane i niewiarygodne doświadczenia kulinarne. Można tu spróbować zupy pokrzywowej i szczawiowej czy pyz ziemniaczanych, a na deser napić się przepysznej domowej nalewki wiśniowej.
Na co Państwo czekają? Przybywajcie do Świętokrzyskiego i poddajcie się czarowi naszych wspaniałych atrakcji turystycznych i smakowi naszych wyjątkowych potraw.

Taste The Menu Of The Holy Cross

 Świętokrzyskie

Świętokrzyskie Voivodeship is located in south-eastern Poland, on crossing of the important communication trails. The region, with its name originating from the Świętokrzyskie Mountains (the Holy Cross Mountains) undulating around its capital, Kielce, belongs to a larger geographical region of the Lesser Poland Upland (Wyżyna Małopolska). It is surrounded by the Pilica River from the west and the Vistula from the south and east. The most interesting and rare species of plants and animals have been preserved in numerous nature reserves and landscape parks.

One of the oldest mountain ranges in Europe, the Świętokrzyskie Mountains used to be known as the witches’ gathering point for their hellish fun and dances. Such are the folk tales, but the remains of stone cultic embankment from about the 8th century, surrounding the tip of Holy Cross Mount, are the evidence of pagan worship. In the Świętokrzyskie Mountains numerous traces of the heroic and tragic past of this land can be found – the past described by one of the greatest sons of the land – the writer Stefan Żeromski.

The menu of the Świętokrzyskie Region could not exist without potatoes, mealy dishes and barley, millet or buckwheat groats. As meat rarely appeared in the local diet in the past, it was successfully replaced with fruit, vegetables and dairy products. The most representative dish of our region is zalewajka świętokrzyska, a kind of sour soup made from fermented rye flour and potatoes. The regional cakes and rye bread will satisfy the most demanding tastes, as will the delicious świętokrzyski and fałkowski honey. The korczyńska bean is a characteristic product of Ponidzie, whereas millet, from which the millet groats is produced, is identified with the area surrounding Opatów. The Sandomierski land is known for apple orchards and tomato plantations, just as Szydłów and its surroundings are famous for their plums. The eastern part of the region is covered with strawberry fields, where the “buska faworytka” (the “Busko’s favourite”) is the most popular species.

The fast developing traditional restaurants and farm tourism offer unforgettable and incredible culinary experiences. You can try the nettle soup or sorrel soup followed with potato dumplings, and have some mouth-watering home-made cherry schnapps for dessert.

Why wait? Come to the Świętokrzyskie Region and surrender to the charm of wonderful tourist sites and the taste of our exceptional food.

Visit Our Homepage
 Świętokrzyskie
Regional
Regional
Regional
Regional
Eriksberg
Gospodarstwo Agroturystyczne "Daleko od Szosy"
Länk

Gospodarstwo Agroturystyczne "Daleko od Szosy"

Pierzchnica