top of page

Gospodarstwo Pasieczne "Pasieka Jurewicz"

Gospodarstwo Pasieczne "Pasieka Jurewicz"
Warmia Mazury Powisle

Producer

+48880490209

Sedranki 62, Olecko

3868

Jurewicz apiary is a family farm with traditions. Thanks to the cultivation of traditions and a passion for beekeeping, the owner together with his brothers develops this specialization and produces high quality honeys.
The unique qualities of oleic honeys have been appreciated both by loyal customers and in the national arena. The honeys we obtain have been entered on the List of Traditional Products as Honeys of the Land of Olecka and Linden Honey from the Borecka Forest.

Poland

Pasieka Jurewicz to gospodarstwo rodzinne z tradycjami. Zostało założone w latach pięćdziesiątych. Dzięki kultywowaniu tradycji i zamiłowania do pszczelarstwa, właściciel wraz z braćmi rozwija tę specjalizację i produkuje miody wysokiej jakości. Wyjątkowe cechy oleckich miodów zyskały uznanie zarówno wiernych klientów, jak i docenione zostały na arenie krajowej. Miody zostały wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych jako Miody Ziemi Oleckiej i Miód Lipowy z Puszczy Boreckiej.

bottom of page