top of page

Ltd. Balt Harmonia, Šmakoukas Museum

Ltd. Balt Harmonia, Šmakoukas Museum
Latgale

Producer

+37128728790

Meža iela 2a, Gaigalava

4335

Šmakoukas Museum was established in 2015 with an aim to preserve and promote šmakouku as Latgale culinary heritage tradition. Šmakoukas Museum offers: Wide exposure with šmakoukas distillation apparatus The story of the history of distilling šmakoukas The story of šmakoukas distillation process Šmakoukas cooking deceptes Šmakoukas and infusions tasting Various souvenir Purchase Šmakoukas museum on the second end of the Museum of Musical Instruments. It has been operating since 2007. The exhibition includes more than 100 different musical instruments. You can see and hear more of the zither, garmošku, harmonicas, kokle, accordion types. The museum will allow each owner to feel as musicians and particularly responsive teach to play the zither.

Latvia

Šmakoukas muzejs dibināts 2015.gadā ar mēķi saglabāt un popularizēt šmakouku kā Latgales kulinārā mantojuma tradīciju.
Šmakoukas muzejs piedāvā:
Plašu ekspozīciju ar šmakoukas destilēšanas aparātiem.
Stāstu par šmakoukas destilēšanas vēsturi.
Stāstu par šmakoukas destilēšanas procesu.
Šmakoukas gatavošanas deceptes.
Šmakoukas un uzlējumu degustēšana.
Dažādu suvenīru iegāde.
Šmakoukas muzeja ēkas otrajā galā ir Mūzikas instrumentu muzejs. Tas darbojas jau no 2007.gada. Ekspozīcija ietver vairāk kā 100 dažādus mūzikas instrumentus. Jūs varat redzēt un dzirdēt vairākus cītaru, garmošku, ermoņiku, kokļu, akordeonu veidus. Muzeja saimnieks ļaus katram sajusties kā muzikantam un īpaši atsaucīgākos iemācīs spēlēt cītaru.

bottom of page