top of page

Šmakovka museum

Šmakovka museum
Latgale

Shop

+37165422818

Rīgas iela 22a (Vienības nams)

4574

The largest and most contemporary Shmakovka Museum in Latvia. The museum offers modern and attractive story about the oldest Latgalian alcoholic beverage refined in the course of many centuries – shmakovka, which is an integral part of the culinary heritage. Offers: • To learn the process of shmakovka production with the help of the latest technologies. • To see genuine and impressive production equipment. • To turn pages of Daugavpils and Latgale cultural history. • Audio-guides, tours, tastings and souvenirs. • Stag and hen parties. • Individual visitors - admission tickets on the 1st Sunday of each month for the special price.

Latvia

Latvijā lielākais Šmakovkas muzejs, kas piedāvā mūsdienīgu un atraktīvu stāstu par Latgalē senāko, daudzu gadsimtu ritējumā izkopto alkoholisko dzērienu - šmakovku, kas ir kulinārā mantojuma sastāvdaļa.
Piedāvā:
Ar jaunāko tehnoloģiju palīdzību interaktīvi izzināt šmakovkas tapšanas procesu.
Aplūkot autentiskas un iespaidīgas ražošanas iekārtas.
Uzšķirt Daugavpils un Latgales kultūrvēstures lappuses.
Audiogidus, ekskursijas, degustācijas un suvenīrus.
Vecpuišu un vecmeitu ballītes.
Individuālajiem apmeklētajiem – katra mēneša 1. svētdienā ieejas biļetes par akcijas cenu.

bottom of page